Czy dla dzieci z Ukrainy przydatne są polskie podręczniki szkolne

W ostatnim okresie polskie szkolnictwo musi się zmierzyć z nowymi zadaniami. Napływ uchodźców wojennych z Ukrainy spowodował, że ogromna liczba dzieci trafia do polskich szkół różnego stopnia. Dla nich największą przeszkodą jest bariera językowa. Szczególnie, że dostępne u nas podręczniki szkolne są w języku polskim. Zachodzi więc potrzeba przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć z grupami, w których znajdują się dzieci obcojęzyczne. To spore wyzwanie dla kadry pedagogicznej, która jak dotąd nie ma wypracowanych metod w tym zakresie.

Jakie są najpilniejsze potrzeby?

Oprócz poradników dla nauczycieli, dzieciom z Ukrainy niezbędne są podręczniki szkolne. Na początek mogą to być książki do nauki języka polskiego dla cudzoziemców, wydawane jako pomoc dla lektorów uczących tego języka dzieci przybywających do Polski dyplomatów, czy przedstawicieli zagranicznych firm. Uczniom z Ukrainy pozwoli to na opanowanie naszego języka w zakresie słownictwa i podstawowych struktur gramatycznych. Te pozycje nadają się także do pracy z dziećmi w grupach klasowych.

Międzynarodowy język liczb i symboli

Być może najmniej problemów będą mieli nauczyciele przedmiotów ścisłych. Uczniowie mogą wykorzystywać polskie wydania:

– podręcznik do matematyki,

– podręcznik do fizyki,

– podręcznik do chemii.

Jest to możliwe, ponieważ w działaniach matematycznych i zapisach reakcji chemicznych na całym świecie stosowany jest alfabet łaciński. W nauczaniu geografii można posiłkować się ilustracjami z polskich podręczników oraz atlasami z oryginalnymi nazwami państwa, miast, czy rzek.

Przekłady literackie

Chociaż priorytetem są podręczniki szkolne, pozostają jeszcze lektury obowiązkowe. Problem zapoznawania się uczniów z polską literaturą rozwiązuje częściowo szereg przekładów na języki słowiańskie. Maksym Rylski przetłumaczył na język ukraiński naszą epopeję narodową “Pan Tadeusz” oraz wiele innych utworów Adama Mickiewicza. Dzieci z niektórych rejonów Ukrainy są rosyjskojęzyczne. Mogą więc przeczytać “Akademię pana Kleksa” Jana Brzechwy w tłumaczeniu na rosyjski. Istnieje jeszcze więcej przekładów na język ukraiński lub rosyjski dzieł literatury polskiej i obcej wchodzących w skład kanonu lektur szkolnych